Tégy többet abból, ami már bevált!

Gyakran tapasztalható jelenség, hogy a hiányosságokat felfújjuk, az erősségekről pedig nem veszünk tudomást. Azonban sokkal hasznosabb lenne, ha az erősségekre, a már jól működő dolgokra irányítanánk a figyelmünket.

Ahhoz, hogy folyamatosan növelni tudjuk a teljesítményünket, meg kell figyelni a különbséget a jól működő és a kevésbé működő dolgok között.

Tekintsünk vissza: milyen jó tulajdonságok, módszerek, stratégiák hozták meg az eddigi sikereinket, és ami működött, azt elemezzük ki, majd fejlesszük tovább. Tegyünk kevesebbet abból, ami nem működött, és többet abból, ami már bevált: ez az egyik legegyszerűbb, de ugyanakkor a leghatásosabb sikerrecept.

Az NLP – Neuro Lingvisztikus Programozás - egyik hatékony módszere a modellezés. Ennek az a lényege, hogy le kell modelleznünk a sikeres működésmódokat, viselkedésmintákat.

 

Ha sikeres emberek szeretnénk lenni, akkor tanulmányoznunk kell a példaképeink magatartásmintáit. Mit tesznek a sikeres emberek? Mit tesznek másképp, mint a kevésbé sikeresek? Töltsünk időt velük, figyeljük meg őket cselekvés közben és próbáljuk tudatosan megérteni modellünket: mit csinál, hogyan csinálja és miért csinálja.

 

Ha az egyéni fejlődésünk a cél, akkor nézzünk vissza a múltba, és egy korábbi erőforrás-teli állapotot  elemezzünk, ki, így könnyen tudatosíthatjuk magunkban, mi az amivel elértük a sikert, és elég egyszerűen csak újra megismételni, de lehetőleg fejlesszük is tovább a már bevált magatartást.

 

Ha egy gyermek képességeit szeretnénk feltérképezni és továbbfejleszteni, akkor hasznos lehet egy megoldásközpontú coach munkája, akivel nem a problémáról beszélnek, hanem arról, hogy mi az, amit a gyerek már jelenleg is eredményesen tesz – tehát melyek a meglévő erőforrásai.

....

Szeverényi Irma tanárnő blogbejegyzése

Részlet Szeverényi Irma blog bejegyzéséből ( ami megtekinthető : http://szevirma.blogspot.hu/2015/04/ha-montessorinak-szamitogepe-lett-volna.html címen) : 
"….   Most, visszarepülve a jelenbe: örömöm, hálám nagy, mert egy tabletet nyertem a ClassBox Pontgyűjtő játékában:

 

http://2.bp.blogspot.</div>
     </div>
     <br class=

Tájékoztató a ClassBox kérdőíves felmérésének eredményeiről

Az elmúlt hetekben a ClassBox Alapítvány kérdőívek kitöltésére kérte elsősorban a www.classbox.hu okosportál  felhasználóit. Több mint  száz kitöltött kérdőív érkezett be, amely már kellő szám ahhoz, hogy  következtetéseket vonjunk le azokból.
Itt most kiemeljük azokat (és csak azokat) a következtetéseinket, amelyek biztosan kiolvashatóak a  beérkezett válaszokból, mert elég sokan válaszoltak arra a kérdésre, s a válaszok  nagyon egyértelműen alátámasztják megállapításainkat. 
Nagy örömmel tapasztaltuk, hogy a válaszok erősen alátámasztották a ClassBox fő funkcióinak szükségességéről vallott nézeteinket,  és azt, hogy a felelősen gondolkodó tanárok és szülők  azokat értékesnek tartják!
A tanárok válaszaiból egyértelműen kiderül, hogy a ClassBox funkciói közül az alábbiakat használják leginkább, s ezeket tartják a legértékesebbnek is: Házi feladat; közös naptár; fénykép, videó feltöltése;  Bonbon; üzenetek; osztály könyve.  
Bárhogy és bárhol is tettük fel a kérdéseket mindenütt  ezeket jelölték be legtöbben és legerősebb pontszámmal, de   még sorrendjük is csaknem teljesen megegyezik a különböző kérdésekre adott válaszokban.
A tanárok véleménye szerint a legjobban az alábbiakban segít számukra a ClassBox: napi kapcsolatban lehetnek a szülőkkel;  a szülők aktívabb partnerekké válnak;  több visszajelzést és megértést kapnak a szülőktől;  túlterheltségük csökken a ClassBox használatával. 
A válaszaik szerint a tanárokat  az zavarja legjobban, hogy :  alacsony az  anyagi megbecsültségük;   túlterheltek;  a gyerekek torzítva adják át a szülőknek az iskolai dolgokat;  nem kapnak elég megbecsülést , elismerést a szülőktől.
A  szülők válaszai alapján az általuk  leggyakrabban használt és legfontosabb  funkciók: Házi feladat; üzenet; órarend; osztály könyve; naptár; Fényképek, videók feltöltése.
 A többféle rákérdezésben ezek mind az elsők között  szerepeltek, de más-más sorrendben és súllyal. Ez alól kivétel a házi feladat, amely mindenütt az első helyen szerepel, méghozzá nagyon nagy súllyal. 
A szülők úgy vélik, a ClassBox használata révén:  gyermeküknek  jobb tanulmányi eredménye lesz      ( ez nagyon kiemelkedik!);  a Házi feladat funkció használatával tud segíteni gyermekének a felkészülésben; visszajelzést küldhet a tanárnak; időben informálódhat fontos iskolai eseményekről.
A szülők az alábbi  problémákat érzik a legerősebbnek: ha gyermekem nem megy iskolába, nehéz megszerezni a házi feladatot, és a tanulni valóit; a tanárok anyagi megbecsültsége alacsony, rosszul motiváltak;  gyakran nem, vagy késve tudok meg olyan információkat, amelyek nekem, mint szülőnek fontos lenne tudnom; szülői értekezlet és fogadó óra ritkán van, s ott is kevés közvetlen, konkrét visszajelzést kapok gyermekem iskolai viselkedéséről, órai munkájáról; nehézséget okoz, hogy gyermekem iskolai élményeit megismerjem és megörökítsem szövegesen, fotók vagy videók formájában; 

Bár sokuknak van okostelefonjuk, 80 %-uk nagyobb részt , vagy  100%-ban  számítógépet, laptopot használ a netezéshez. 
A szülők több mint fele naponta fél- 1 óra hossz időtartamban engedi gyermekét netezni.


Titkos naplótól az osztálynaptárig

Elstartolt a ClassBox, a pozitív iskolai és családi közösségi portál. Csupa pozitív tartalom, iskolai tanulási segítség, tehetség-felismerési támpontok – mindezt ígéri egy új online kezdeményezés, a gyerekeknek, szülőknek, tanároknak és iskoláknak szóló ClassBox, amelyről a két ötletgazdát, Kovács Istvánt és Giba Zsoltot kérdeztük. 

 

Ez az interjú a www.tehetseg.hu weblapon jelent meg 2015.01.20-án.

A ClassBox elnevezésben mit takar a "class" és mit a box?
Egyértelműen az iskolai osztályközösségre utal az elnevezés. A Class magát a valódi általános iskolai osztályt jelenti, a Box pedig a zártságot, biztonságot szimbolizálja.


Újabb nyeremények a ClassBoxon - ezúttal tableteket nyerhettek a gyerekek

A ClassBox alkalmazás egy biztonságos, ingyenes, virtuális segítőtárs a gyerekeknek, szüleiknek és a pedagógusoknak is a dolgos mindennapokban. A  gyerekek egy védett „elektronikus környezetben” lehetnek, a szülők megnyugodhatnak, a pedagógusok pedig egy kreatív módon tarthatják a kapcsolatot a szülőkkel és a diákokkal.

A ClassBox fejlesztésében mindhárom csoport véleményét kikértük, és hogy még izgalmasabb legyen a munka, a gyerekek számára nyereményjáték folyamokat is indítottunk. Ezekben a játékokban természetesen teljesíteni is kellett akár egyéni, akár osztályközösségekről legyen szó.

 Az egyéni játékok inkább a figyelmet és a kitartást kívánták meg. A sok ügyes játékos közül sajnos nem nyerhetett mindenki, ám négy gyermek kitartását sorsolás útján megjutalmazhattuk egy-egy tablettel, melynek nagyon örültek, és mi is nagyon örültünk.  

 

Gratulálunk Szabó Nikinek!!! Ő az egyik nyertese a ClassBox Nyereményjátéknak
A játék további nyertesei (nekik postai úton juttattuk el a nyereményeket, így sajnos nincsennek fotók): Kadem Aziz ( Veszprém), Kiri Dorina ( Domaszék), Kemecsei Márk ( Újfehértó)

.........